Zibohlavy, 21. února 2023

 

Vážení zákazníci společnosti Stachema CZ s.r.o.,

S ohledem na geopolitickou situaci na Ukrajině, dopady přijatých sankcí na naše podnikaní a pokračující negativní vliv dopadů pandemie Covid-19 musíme přijmout opatření, která zabezpečí kontinuitu procesu výroby a dodávek našich výrobků k našim zákazníkům. Především nepredikovatelný nárůst cen chemických surovin, PHM, bezprecedentní nárůst cen energií a omezené možnosti zásobování surovinami s rychle rostoucími cenami za logistické služby nás nutí zavést „Dočasný energetický příplatek“. Vás, naše zákazníky žádáme o pochopení této krizové situace, kdy vzniklé náklady nelze absorbovat bez narušení výrobních procesů. Pro kontinuální zajištění nákupu surovin, výroby a logistiky našich výrobků k Vám jsme připraveni udělat maximum a minimalizovat negativní dopady na Vaše procesy.

Tento příplatek je pro měsíc březen 2023 stanoven na +5% ( z celkové fakturované částky bez DPH ) a bude na každé faktuře uveden jako samostatná položka. Na další měsíce bude tento příplatek zveřejněn na www.stachema.cz s minimálně 7 denním předstihem. V okamžiku, kdy bude možné tento režim opustit, zrušíme jej se stejnou rychlostí, s jakou jej zavádíme.

Děkujeme Vám za Vaši spolupráci a pevně věříme, že toto mimořádné opatření pochopíte a že společně tuto velmi složitou situaci zvládneme. V této problematice a dořešení všech Vašich otázek se můžete standardně obracet na Vaše běžné kontakty v rámci společnosti.

S díky za pochopení,
Stachema CZ s.r.o.

Michael Koudelka       Jiří Krumich
       jednatel                 jednatel

 

Původní dokument s výší příplatku na duben 2022 si v pdf můžete stáhnout ZDE.