Evropský sociální fond je zapojen do poskytování příspěvku našim zaměstnancům v rámci programu Antivirus.