Divize Servis

Pro zkvalitnění služeb v oblasti technického servisu zákazníkům, poskytování nestranných a vysoce objektivních zkoušek slouží zkušební laboratoře v Zibohlavech (stavební), na Mělníku (chemická) a ve Vrchlabí, která se věnuje servisu a vývoji koloristických systémů.

Akreditovaná zkušební laboratoř Zibohlavy

Zkušební laboratoř společnosti STACHEMA CZ s.r.o. Zibohlavy slouží především jako prostředek pro další rozšíření a zkvalitnění služeb v oblasti technického servisu poskytovaného našim odběratelům a obchodním partnerům.

Provádíme zkoušení

  • čerstvého a ztvrdlého betonu
  • drobného betonového zboží
  • potěrových materiálů
  • malt a lepidel a pro keramické obkladové prvky
  • výrobků a systémů pro ochranu a opravy betonových konstrukcí
  • doplňkově provádíme také některé zkoušky cementu a kameniva do betonu

 

V případě stížností kontaktujte ředitele ZL.


Akreditovaná zkušební laboratoř Mělník

ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ v Mělníku slouží jako prostředek pro další rozšíření a zkvalitnění služeb v oblasti technického servisu poskytovaného cílové skupině našich odběratelů a obchodních partnerů. Naším cílem je poskytování nestranných a vysoce objektivních výsledků zkoušek všem obchodním partnerům, kteří o to projeví zájem. ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ získala v roce 2009 od Českého institutu pro akreditaci Osvědčení o akreditaci a vyhověla tak požadovaným kritériím podle ČSN EN ISO/IEC 17025.

V případě stížností kontaktujte ředitele ZL.


Laboratoř servisu a vývoje koloristiky Vrchlabí

Laboratoř je koncipována jako zkušební, servisní a vývojová laboratoř zabývající se vývojem a implementací koloristických systémů pro tónování nátěrových hmot, omítkovin, betonu atd. Nabízí komplexní servis a poradenství v oblasti koloristiky stavebních materiálů.

V rámci servisu nátěrových hmot a omítkovin je prováděna tvorba receptovacích databází, příprava a receptur dle zadání zákazníka a mezinárodních standardů. Receptury jsou předávány v elektronické podobě jako hotový balík. Zohledňují balení bází, typ tónovacího stroje a další individuální požadavky zákazníka. Operativně jsou receptury mimoto připravovány na základě telefonického nebo e-mailového požadavku z kteréhokoli vzorkovníku, která je v naší laboratoři k dispozici. Elegantní variantou je příprava receptury přímo u zákazníka, na vhodně zvoleném typu jednoduchého spektrofotometru, který využívá databází vytvořených naší laboratoří. Toto řešení je výhodnější v tom, že není závislé pouze na vzorkovnících, které jsou v naší laboratoři k dispozici a navíc je při vhodné konfiguraci přístroje možno měřit i přímo na fasádě. Při vlastním zavádění systému zástupce naší společnosti aktivně spolupracuje se zákazníkem na standardizaci výroby bází a optimalizaci jejich složení dle požadavků zákazníka.

V oblasti tónování betonových směsí připravujeme pigmentové preparace dle požadavků zákazníka vzhledem k jeho záměrům a potřebám, popř. v součinnosti s laboratoří v Zibohlavech.