BETONOVÁNÍ ZA VYSOKÝCH TEPLOT, tj. v létě

Proces tuhnutí a tvrdnutí čerstvého betonu je značně závislý na okolní teplotě. Při teplotách betonu nad +25 °C se hydratace cementu výrazně zrychluje, a tím dochází v krátkém čase k razantní ztrátě konzistence (zpracovatelnosti). Betonování v teplých letních podmínkách vyžaduje aplikaci technologických opatření, která zajistí dosažení požadované kvality a trvanlivosti vytvářené betonové konstrukce.

Hlavní rizika při betonáži za vysokých teplot:

Vyšší teploty urychlují chemické reakce způsobující tuhnutí a tvrdnutí betonu, neboli tzv. hydrataci cementu. Dochází také k rychlému odpařování vody z čerstvého betonu zejména po jeho uložení do konstrukce! Odpařování vody a rychlejší hydratace vede k rychlejší změně konzistence, a tím i změně doby zpracovatelnosti čerstvého betonu. V praxi se často tento problém řeší přidáním dodatečného množství vody do betonu. To má za následek snížení pevnosti o 1-2 pevnostní třídy betonu a celkové zhoršení trvanlivosti betonu, např. větší smršťování, snížení mrazuvzdornosti, nevhodné dotvarování, nižší vodotěsnost atd. Další nežádoucí vliv vyšších teplot v kombinaci s nízkou vzdušnou vlhkostí je rychlý odpar vody z povrchu čerstvě uloženého betonu, což se v praxi řeší kropením čerstvého betonu nebo lépe, opatřeními uvedenými níže (ošetřování čerstvého betonu).

Nutná opatřeni pro úspěšné betonování za vysokých teplot:

 • Teplota směsi – Dosahuje-li teplota okolí vyšších teplot, je vhodné betonáž časově posunout do brzkých ranních či pozdějších odpoledních až večerních hodin.
 • Složení směsi– Pro betonáže za vysokých teplot je vhodné používat především směsné portlandské cementy pevnostní třídy 32,5, popř. 42,5 (třídy s pomalým nárůstem počátečních pevností, jako jsou CEM II / B-M 32,5 N nebo CEM II / A-LL 42,5). Použití těchto cementů zajistí:
  1. pomalejší náběh hydratace,
  2. betony mají obvykle pomalejší počáteční vývin hydratačního tepla.
 • Doporučujeme použití plastifikační a ztekucující přísady do betonových a maltových směsí s vysokým ztekucovacím účinkem a prodlouženou dobou ztekucení – FORTESIL superplastifikátor.Plastifikační přísada zajistí:
  • snížení množství záměsové vody v betonové směsi, které v závislosti na dávce dosahuje až 30% při zachování potřebné zpracovatelnosti,
  • za běžných teplotních podmínek zvýšení počáteční i konečné pevnosti betonu,
  • zlepšení čerpatelnosti betonové směsi, která si uchovává i při tekuté konzistenci soudržnost bez segregace kameniva a odlučování vody,
  • dostatečnou tekutost, kdy dochází k lepšímu zhutnění betonové směsi, a tím zvýšení vodotěsnosti a odolnosti proti klimatickým a chemickým činitelům,
  • nezvýšení množství vzduchu v betonové směsi a neovlivní účinek případných provzdušňujících přísad, které se využívají ke zvýšení odolnosti betonu proti mrazu a chemickým rozmrazovacím látkám.
 • Z pohledu složení betonových směsí lze jako prevenci nejenom v letním období dále použít FORTESIL vyztužbetonkterý v maltách a betonech tvoří mikroarmaturu zabraňující tvorbě smršťovacích trhlin.
 • Transport a ukládání betonu nemá být zbytečně zdržován. Je přitom důležité dodržet všechny běžné technologické postupy, např. kvalitní hutnění. Při ukládání je nutno dbát na čistotu bednění (zejména u pohledových betonů) – k tomuto účelu používáme FORTESIL odformovací olej - vysoce účinný odformovací prostředek. Je vhodný k použití pro ocelové, hliníkové, plastové (vhodný typ), dřevěné formy a bednění. Používá se v široké aplikační oblasti betonářské praxe s ohledem na kvalitu povrchu betonů u forem či bednění různých druhů.
 • Ošetřování čerstvého betonu – Uloženou betonovou směs je nezbytné chránit před nepříznivým vlivem klimatických podmínek, jako je nízká vlhkost vzduchu, intenzivní sluneční osvit, vysoká teplota okolí a silný vítr. Takovéto podmínky mohou vést ke ztrátě vody odparem v množství až 4 litry za hodinu. To může způsobit vznik smršťovacích trhlinek a dokonce i porušení povrchu betonu. Pro zamezení této nežádoucí povrchové degradace doporučujeme použít FORTESIL prostředek proti odparu, který po nástřiku vytvoří pro páry nepropustný film. FORTESIL prostředek proti odparu dobře přilne k povrchu vlhkého betonu a v průběhu tuhnutí a tvrdnutí v prvních dnech zamezuje předčasnému vyschnutí betonu.