Stavební práce za nízkých teplot

Pro práci za nízkých teplot je nejdůležitější si uvědomit některé fyzikálně-chemické zákonitosti: 

 • Voda při teplotách pod 0°C (za normálního atmosférického tlaku) zmrzne a krystalický tlak mrznoucí vody může narušit vznikající strukturu malt, betonů, omítek apod.
 • Hydratace cementu (jeho tvrdnutí) v případě poklesu teplot pod + 5°C se výrazně zpomaluje a při poklesu k 0°C se zastavuje. Veškeré přísady do malt a betonů pro práci za nízkých teplot pracují na principu snížení záměsové vody a urychlení hydratační reakce. Více informací – viz níže: „Betonování za nízkých teplot.“

Klasické barvy a omítkoviny na bázi vodné disperze (akrylátové a silikonové) mají upravenou minimální filmotvornou teplotu (MFT) na + 5°C. Při schnutí (síťování) disperze za nižších teplot než + 5 °C nebudou mít barvy a omítkoviny vlastnosti deklarované výrobcem.

Základní pravidlo pro barvy, stěrky a omítkoviny: NELZE je nanášet na zmrzlé podklady, zejména povrchy ETICS pokryté jinovatkou!!!

MATERIÁLY STACHEMA CZ URČENÉ PRO PRÁCE ZA NÍZKÝCH TEPLOT

FU800/Urychlovač omítek 

Urychlovač schnutí pastovitých omítek FO800 a FO850

Návod na použití:

 • Po nalití přísady do pastovité omítky v poměru 0,25/25 kg je nutné omítku okamžitě rozmíchat pomaluběžným míchadlem.
 • Nechat 5 min. odstát, aby přísada „zreagovala“ a následně opět krátce promíchat – POZOR OMÍTKU NENAŠLEHAT.
 • Doba zpracovatelnosti pastovité omítky s urychlovačem je cca 2-3 hod. dle klimatických podmínek.
 • Aplikace pastovité omítky musí být v teplotách min. +5°C a max. +15°C a dále se řídí dle TL omítky.
 • Schnutí a zrání pastovité omítky musí být v teplotách +5°C po dobu 4 hod. následně omítka snese mínusové teploty (až -5°C). Při vysoké vzdušné vlhkosti může docházet k prodloužení schnutí omítky.

Upozornění: Žádné urychlující přísady do pastovité omítky nefungují jako nemrznoucí aditiva snižující MFT – minimální filmotvornou teplotu. Tyto přísady do pastovitých omítek fungují na principu rychlejšího zavadnutí/zaschnutí povrchové vrstvy, která je následně odolnější proti pronikání vzdušné vlhkosti.

Nikdy nekombinujte urychlovač a omítku jiných výrobců.

Balení: 1 l                               Dávkování: 0,25 l / 25 kg bal. omítky


BE500/CHEMA BET Potěr FORTE 

Rychletuhnoucí podlahová hmota s vláknem 35 MPa vhodná i pro práci za snížených teplot díky rychlému náběhu pevnosti

Cementový rychletuhnoucí potěr vyztužený vlákny se zrnitostí 0–3 mm, je určen k ručnímu i strojnímu provádění betonových potěrů ve vnitřních a venkovních stavebních částech s konstrukčními požadavky na pevnost v tlaku 35 MPa. Vhodný pro podlahové konstrukce a drobné betonářské práce. Je pochozí za 4 hodiny a plně zatížitelný po 24 hodinách.


CH500 Zimní přísada 

Plastifikační přísada do betonových směsí urychlující tuhnutí čerstvého betonu dle ČSN EN 934-2 a umožňující práce za nízkých teplot

Přísada CH500 urychluje tuhnutí čerstvé betonové nebo maltové směsi, snižuje dávku záměsové vody a zlepšuje zpracovatelnost směsi. Doporučené použití je v obdobích s možnými nočními mrazy až do -10 °C pro betonáž základů, základových desek, pro konstrukční betony a dílce, pro vyztužené i prosté betony a malty a maltové směsi pojené cementem.

Vlastnosti:

 • Umožňuje betonáž až do teplot -10 °C za dodržení podmínek pro betonáž za nízkých teplot.
 • Zkracuje dobu tvrdnutí betonu za nízkých teplot.
 • Snižuje množství záměsové vody.
 • Zlepšuje zpracovatelnost směsi.
 • Zvyšuje počáteční i konečné pevnosti betonů a maltových směsí.
 • Nepůsobí korozivně na ocelové výztuže.

Při práci za nízkých teplot je třeba dodržovat technologické podmínky, zejména použití cementů vyšších pevnostních tříd a tepelné ochrany betonu během tuhnutí a tvrdnutí. Teplota ukládané směsi betonové směsi musí být minimálně +5 °C. Toho lze dosáhnout ohřevem suchých složek nebo použitím teplé vody (teplota vody by neměla překročit 60 °C).

UPOZORNĚNÍ: Zajistěte, aby teplota směsi po rozmíchání byla min. +5 °C temperováním suché směsi nebo teplou záměsovou vodou (max. 60 °C). Přísadu nikdy nepřidávejte do suchého cementu nebo suché betonové a maltové směsi. Nepřekračujte doporučené dávkování, vyšší dávky mohou způsobit trvalé znehodnocení betonové směsi. Případné nejasnosti v dávkování konzultujte s výrobcem.

Pozn.: víčko 1l láhve = 10 ml; víčko 5l kanystru = 15 ml.

Doporučené dávkování: 0,15 – 0,30 l/25 kg portlandského cementu CEM I 42,5 R


Při použití přípravku je nutno dbát na pravidla – BETONOVÁNÍ za nízkých teplot – více zde: