3.000.000 kg

bazénové chemie Laguna, což stačí na úpravu

cca 300.000.000 m3 bazénové vody a

odpovídá cca objemu vodní nádrže Lipno

7.000.000 kg

ochrannýchprostředků na dřevo značky

„LIGNOFIX – systém dokonalé ochrany dřeva“,

což stačí na ošetření krovů více jak

1.000.000 běžných rodinných domů nebo

7.000.000 m3 dřeva,

tedy necelé polovině veškerého vytěženého dřeva za rok na území ČR

150.000.000 kg

přísad do betonu,

což představuje aditivaci

cca 60.000.000 m3 betonu,

z kterého bychom postavili zeď kolem celého rovníku

silnou 25 cm vysokou 6m

24.000.000 kg omítkovin

pro zateplovací systémy ETICS,

což stačí na zateplení

40.000 běžných rodinných domů nebo

ploše 8 000 000 m2,

což je cca 200x Václavské náměstí

15.000.000 kg

interiérových barev,

což stačí na kompletní výmalbu asi

350.000 bytů 2+1 nebo

cca 70.000.000
m2 plochy,

což je 2,5 x rozloha nádrže Liptovská Mara

6.000.000 kg

fasádních barev,

s kterými lze natřít fasády

100.000 běžných rodinných domů nebo také

plochu 20.000.000 m2