Představení výrobkové řady GOREPOX NIVEL výrobků pro nové podlahy i rekonstrukce.

Litý podlahový systém GOREPOX NIVEL

• Splňuje normu ČSN 74 4507 na protiskluznost za sucha i za mokra.

• Zamezuje vnikání nebezpečných látek do podkladu a tím zabraňuje znečištění životního prostředí.

• Je mechanicky odolný.

• Je vhodný pro střední zátěž, to odpovídá plochám na chodbách, v garážích, dílnách a příručních skladech.

• Ošetřená plocha zvládne pohyb osob, pojezd osobním autem, paletovým vozíkem i elektrickým zakladačem.

 

Před aplikací nivelačních hmot GOREPOX NIVEL musí být povrch betonové podlahy čistý, suchý, soudržný, pevný, bez prachu a bez mastných skvrn. Materiály řady Gorepox nanášíme na suché i vlhké podklady. Vždy se řiďte návodem na aplikaci uvedeným na etiketách výrobků. Nejaktuálnější informace můžete nalézt v příslušném technickém listu na webových stránkách www.stachema.cz. Dbejte příslušných bezpečnostních předpisů a doporučení. Podlaha je pochozí za 24 hodin při 20 °C, plně zatížitelná je po 7 dnech od aplikace poslední vrstvy.